Soek Namibia

G

GOBABIS

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: gerfgbs@iway.na
Adres: H/v Kerk- en Quinto Cuanavalestraat, Gobabis, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 146, Gobabis, Namibië
Eredienstye: Somer: 09:00 en 18:00 Winter: 09:00 en 17:00
Skriba: C Labuschagne
Skriba tel: Sel. 00264 81 122 0172
Skriba e-pos: corlielab@iway.na
Kassier: DC Vermeulen
Kassier tel: Sel. 00264 81 127 2130
Kassier e-pos: vermeulenne@mtcmobile.co.na
Koster: H Bergh
Koster tel: Sel. 00264 81 233 4359
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Ds W van den Heever (Werner en Gerda) Tel. 00264 62 56 2236. Sel. 00264 81 879 0000 werries74@gmail.com

GROOTFONTEIN

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:
Adres: Queen Elizabethstraat 2, Grootfontein, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 433, Grootfontein, Namibië
Eredienstye: 09:00
Skriba: PJB Vermaak
Skriba tel: Sel. 00264 81 274 2372
Skriba e-pos: vermaakj@iway.na
Kassier: S Vermaak
Kassier tel: Sel. 00264 81 274 2372
Kassier e-pos: vermaakj@iway.na
Koster: DG Scheepers
Koster tel: Sel. 00264 81 714 7896
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Ds SA de Villiers (Stephanu en Aletia) Tel. 00264 67 2420. Sel. 00264 81 851 5436 stephanudev@gmail.com

terug na bo

H

HENTIESBAAI

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:
Adres: Spitzkoppestraat 1797 (h/v Spitzkoppe- en Paresisstraat), Hentiesbaai, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 211, Hentiesbaai, Namibië
Eredienstye: 09:00
Skriba: J van Wyk de Vries
Skriba tel: Sel. 00264 81 793 7052
Skriba e-pos: j1vwdv@gmail.com
Kassier: J van Wyk de Vries
Kassier tel: Sel. 00264 81 793 7052
Kassier e-pos: j1vwdv@gmail.com
Koster: JC Swart
Koster tel: Sel. 00264 81 277 9245
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Vakant

terug na bo

K

KARASBURG

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:
Adres: Hoofstraat, Karasburg, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 153, Karasburg, Namibië
Eredienstye: Somer: 09:00 Winter: 10:00
Skriba: IAH du Plooy
Skriba tel: Tel. 00264 63 26 9613
Skriba e-pos: duplooygarub@iway.na
Kassier: SJ van der Walt
Kassier tel: Sel. 00264 81 330 0149
Kassier e-pos: sarelvdwalt@hotmail.com
Koster:
Koster tel:
Predikante: Vakant

KEETMANSHOOP

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:
Adres: (1) Keetmanshoop: 12e Laan, Noordhoek, Keetmanshoop (2) Rosh Pinah: NG Kerk, Sinkstraat, Rosh Pinah
Posadres van kerkraad: Posbus 15, Keetmanshoop, Namibië
Eredienstye: Keetmanshoop: 09:00 Rosh Pinah: Elke 3e Sondag om 16:30 Lüderitz: Maandag na 3e Sondag: 18:30
Skriba: JJ Mostert
Skriba tel: Sel. 00264 81 140 5245
Skriba e-pos: mostertj@namwater.com.na
Kassier: AS de Waal
Kassier tel: Sel. 00264 81 262 7682
Kassier e-pos: driesdewaal@iway.na
Koster: HJ Blaauw
Koster tel: Sel. 00264 81 262 7682
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Ds J Dunn (Johan en Angie) Tel. 00264 63 22 3246. Sel. 00264 81 336 5694 johan@jad.co.za

M

MARIENTAL

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:
Adres: Wolfaardtweg, Mariental, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 173, Mariental, Namibië
Eredienstye: 09:30
Skriba: PJ van Wyk
Skriba tel: Sel. 00264 81 129 9964
Skriba e-pos: okgochas1@gmail.com
Kassier: N Schmidt
Kassier tel: Sel. 00264 81 249 2981
Kassier e-pos: narina@vsandp.com
Koster: K van Wyk
Koster tel: Sel. 00264 81 239 2844
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Ds J Dunn (Johan en Angie) Tel. 00264 63 22 3246. Sel. 00264 81 336 5694 johan@jad.co.za

O

OKAHANDJA

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: gerkokh@iway.na
Adres: Martin Neibstraat 72, Okahandja, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 668, Okahandja, Namibië
Eredienstye: 09:00 en 18:00
Skriba: C Schoeman
Skriba tel: Sel. 00264 81 124 7051
Skriba e-pos: operations@coralcoatings.com
Kassier: G Smit
Kassier tel: Sel. 00264 81 141 2781
Kassier e-pos: gsmit1@fnbnamibia.co.na
Koster: T Schoeman
Koster tel: Sel. 00264 81 148 8565
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Ds PJ Hattingh (Peter en Janneke) Sel. 00264 81 632 6357 petjhattin@gmail.com

OTJIWARONGO

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:
Adres: H/v Henk Willemsstraat en Ramblerswerg, Otjiwarongo
Posadres van kerkraad: Posbus 349, Otjiwarongo, Namibië
Eredienstye: 09:00
Skriba: J Riekert
Skriba tel: Sel. 00264 81 129 9438
Skriba e-pos: riekertj@iway.na
Kassier: C Riekert
Kassier tel: Sel. 00264 81 204 0400
Kassier e-pos: riekertj@iway.na
Koster:
Koster tel:
Predikante: Ds JP van der Walt (Jan en Janette) Tel. 00264 67 30 4768. Sel. 00264 81 772 7594 vaaljasfontein@gmail.com

S

SANVELD

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:
Adres: Plaas Hippo, Hippo Primêre Skool, Gobabis-distrik, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 350, Gobabis, Namibië
Eredienstye: 09:00 en 10:00
Skriba: W Jacob
Skriba tel: Sel. 00264 81 681 6230
Skriba e-pos:
Kassier:
Kassier tel:
Kassier e-pos:
Koster: R du Plessis
Koster tel: Sel. 00264 81 285 2169
Predikante: Ds TJ Moletsane (Jeremy en Lydia) Sel. 00264 82 446 9920 tshidisomoletsane@yahoo.com

terug na bo

T

TSUMEB

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:
Adres: 5e Laan, Tsumeb, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 267, Tsumeb, Namibië
Eredienstye: Somer: 09:00 en 19:00 Winter: 09:00 en 18:00
Skriba: L Espag
Skriba tel: Sel. 00264 149 8521
Skriba e-pos: espag.lizelle@gmail.com
Kassier: M Loftie-Eaton
Kassier tel: Sel. 00264 296 8370
Kassier e-pos: lofties@iway.na
Koster: A Visser
Koster tel: Sel. 00264 81 148 2443
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Ds EJ van Jaarsveld (Janré en Marietjie) Tel. 00264 67 22 0600. Sel. 00264 81 731 0729 janrevj@gmail.com

terug na bo

W

WALVISBAAI

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: dorobdoppers@gmail.com
Adres: (1) Walvisbaai: Theo-Ben Gurirabstraat 137 (2) Swakopmund: Ferdinand Stichstraat 1
Posadres van kerkraad: Posbus 776, Walvisbaai, Namibië
Eredienstye: Walvisbaai: 09:00 Swakopmund: 11:00
Skriba: L de Villiers
Skriba tel: Sel. 00264 81 255 6213
Skriba e-pos: dorobdoppers@gmail.com
Kassier: E Hamman
Kassier tel: Sel. 00264 81 361 0663
Kassier e-pos: wsk@iway.na
Koster: J en E Steyn
Koster tel: Sel. 00264 81 146 1918
Roetekaart Walvisbaai: Klik op die skakel
Roetekaart Swakopmund: Klik op die skakel
Predikante: Dr HM Zwemstra (Heinrich en Jacomien) Tel. 00264 64 20 3866. Sel. 00264 81 277 7456 heinrich@zwemstra.co.za

WINDHOEK

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: gerefwhk@iway.na
Adres: Lutherstraat 3, Eros, Windhoek, Namibië
Posadres van kerkraad: Posbus 9764, Eros, Windhoek, Namibië
Eredienstye: 09:00 en 18:00
Skriba: M Matthaei
Skriba tel: Sel. 00264 81 127 2929
Skriba e-pos: metthy@iway.na
Kassier: L van Zyl en Z Malan
Kassier tel: Sel. 00264 81 246 6560 / 00264 81 683 7347
Kassier e-pos: lanavanzyl@yahoo.com / zenita@namibiaplastics.com
Koster: S Millard
Koster tel: Sel. 00264 81 226 1806
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Ds HV Venter (Henning en Johanita) Tel. 00264 61 23 2498. Sel. 00264 81 699 3525 henning.v.venter@gmail.com

WINDHOEK SUID

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: gerefkerk.suid@iway.na
Adres: Schlettweinstraat 64, Pionierspark, Windhoek
Posadres van kerkraad: Posbus 30115, Pionierspark, Windhoek, Namibië
Eredienstye: 09:00 en 18:00
Skriba: H Smit
Skriba tel: Sel. 00264 81 127 6395
Skriba e-pos: hannes.smit@santam.com.na
Kassier:
Kassier tel:
Kassier e-pos:
Koster:
Koster tel:
Roetekaart: Klik op die skakel
Predikante: Dr PJ de Bruyn (Paul en Danelle) Sel. 00264 81 127 8238 paul@gkws.org

terug na bo